Цени на услуги, предоставени от Община Свищов в сила от 29.12.2017 г. съгласно Наредба на Общински съвет гр. Свищов приета с решение № 710 от 30.11.2017 г., Протокол № 46.

Име обикновена услуга за срок от 7 дни бърза услуга за срок от 3 дни експресна услуга за срок от 1 ден
За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл. 3. ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ на физически лица: 6.00 лв. 12.00 лв. 18.00 лв.
За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл. 3. ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ на юридически лица: 11.00 лв. 22.00 лв. 33.00 лв.
Удостоверение за наличие или липса на задължения: 5.00 лв. 10.00 лв. 15.00 лв.
Удостоверение за декларирани данни: 5.00 лв. 10.00 лв. 15.00 лв.
Копие на данъчна декларация: 5.00 лв. 10.00 лв. 15.00 лв.
Удостоверение от общ характер: 5.00 лв. 10.00 лв. 15.00 лв.
Служебна бележка: 5.00 лв. 10.00 лв. 15.00 лв.