ОБЩИНА СВИЩОВ


Заплащането на данъци:

Заплащането на данък недвижими имоти се извършва на две равни вноски - първата е до 30 юни, а втората до 31 октомври.

Заплащането на данък МПС се извършва на две равни вноски - първата е до 30 юни, а втората до 31 октомври.


Заплащането на такси:

Заплащането на такса битови отпадъци се извършва на четири равни вноски - първата до 30 април, втората до 30 юни, третата до 30 септември и четвъртата до 30 ноември.

 

Декларациите по чл. 8, ал. 5 и чл. 71 т. 2 от ЗМДТ и чл. 21 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, за осбовождаване на част от такса битови отпадъци за данъчната 2023 г. се приемат от 05.01.2022 г. до 31 октомври 2022 г.


Декларация /Искане/ за определяне размера на таксите за сметосъбиране и депониране на битови отпадъци според количеството, по реда на чл.19 от Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов за данъчната 2023 г. се приемат от 05.01.2022 г. до 31 октомври 2022 г.


РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

от Понеделник до Петък 08.30 - 17.00 часа

п.к. 5250, гр. Свищов, ул. "Цар Освободител" №74, ет. 1, ст. 1

( 0631- 6 08 30 - инспектори и каси )

( 0631- 6 08 31 - счетоводство )

( 0631- 6 05 88 - началник отдел )

е-mail: mdt@svishtov.bg

За Община Свищов при възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3,00 /три/ на сто върху оценката на прехвърляното имущество.

За Община Свищов данък таксиметров превоз на пътници за 2022 година е в размер на 300.00 лева