Нормативни документи

Име Файл
Закон за МДТ изтегли
Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Свищов изтегли
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов изтегли
Решение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2023 г. изтегли
Решение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г. изтегли
Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2023 година, както и честотата на сметоизвозване в съответния район изтегли
Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2024 година, както и честотата на сметоизвозване в съответния район изтегли