Банкови сметки

ОБЩИНА СВИЩОВ

"Уникредит Булбанк" АД

филиал Свищов

За плащане на местни данъци и такси:

IBAN: BG20UNCR70008424465133

BIC: UNCRBGSF

ВИД ПЛАЩАНИЯ ШИФЪР
Патентен данък и данък върху таксиметровите превози на пътници 441400
Данък недвижими имоти 442100
Данък върху наследството 442200
Данък МПС 442300
Такса битови отпадъци 442400
Данък придобиване на имушества, по дарения и възмезден начин 442500
Туристически данък 442800
Други данъци 443400
Глоби 446500
Такса административно обслужване 448007